KutsalKitap.org

3.0.6
KutsalKitap.org
0/5 Votes: 0
Updated
Aug 17, 2022
Size
88.82 MB
Version
3.0.6
Requirements
5.0
Downloads
10,000+
Get it on
Google Play

File Click here...

Report this app

Description

KutsalKitap.org

Verziyon 3, kutsalkitap.org web sitesiyle yeni entegrasyonlar ve geliştirilmiş kutsal kitap referansları ile tamamen yeniden oluşturulmuş bir uygulamadır.

Bu sürüm (verziyon 3.0.6) , hata düzeltmeleri ve bazı eksik çapraz referanslar ekler.

Bu uygulama türkçe konuşanların Kutsal Kitap hakkında daha fazla bilmesi ve çalışmasına yardımcı olur. Eski ve Yeni Ahit (Tevrat Zebur İncil) metinlerini değişken yazı tipi boyutuyla ve çapraz referanslara yakın bağlantılar sunar, Ek olarak, tüm yeni ahit bölümleri için ses kayıtları, ve yeni ahidin ilk dört kitapının görsel videoları metnin yanında görüntülenebilir. Uygulama kullanıcıların Kutsal Kitabın çeşitli konular hakkında ne söylediği ve kutsalkitap.org sitesindeki makalelerin incelemesini keşfetmelerini sağlar. Uygulama hem açık hem de koyu ekran ayarlarını destekler.

Türkiye’de genelde Yahudi ve Hristiyanlar’ın Kutsal Kitaplarını düşündüğümüzde Tevrat, Zebur ve İncil şekilde kategorilendiririz. Ancak, bu kategorilendirme yanlış olmamakla beraber eksiktir. Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve İncil’i de içeren toplam 66 kitaptan oluşur. Aşağıda tam anlamıyla kategorilerini görebilirsiniz.

Eski Anlaşma:

Yasa Kitapları: Musa’nın yazdığı 5 kitaptan oluşur. Bu kitaplar Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı diye adlandırılır. Ülkemizde bu kitapların bütününe Tevrat denir.

Tarih Kitapları: Tarih Kitapları İsrail Tarihi’nden ve Tanrı’nın halkı ile Tanrı arasındaki ilişkiden bahseder. Bu kitaplar Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar, 1. Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya ve Ester olmak üzere 12 kitaptan oluşur.

Edebi Kitaplar: Edebi kitaplarda daha çok şiirsel anlatım vardır. Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi kitaplarından oluşur. Eyüp kitabı dışındaki 4 kitap Davut ve Süleyman tarafından yazılmıştır.

Uzun Peygamberlik Kitapları: Peygamberlik kitapları uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uzun peygamberlik kitapları Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel ve Daniel kitaplarından oluşur.

Kısa Peygamberlik Kitapları: Kısa peygamberlik kitapları Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarından oluşur.

Yeni Anlaşma (İncil):

Müjde Kitapları: İsa Mesih’in hayatını anlatan dört müjde kitabını içeriyor. Bu kitaplar yazarlarının adlarıyla isimlendirilirler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.

Elçilerin İşleri: Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sonrasında ilk Hristiyanların deneyimlerinden bahseder.

Mektuplar: Elçiler tarafından ilk kiliselere yazılan mektuplardan oluşur.

Vahiy: Yuhanna tarafından yazılan esinlenme ve peygamberlik içeren kitaptır.

What's new

Verziyon 3, kutsalkitap.org web sitesiyle yeni entegrasyonlar ve geliştirilmiş kutsal kitap referansları ile tamamen yeniden oluşturulmuş bir uygulamadır.

Bu sürüm (verziyon 3.0.6) , hata düzeltmeleri ve bazı eksik çapraz referanslar ekler.

Eski ve Yeni Ahit (Tevrat Zebur İncil) metinlerini değişken yazı tipi boyutuyla ve çapraz referanslara ve yeni ahidin ilk dört kitapının görsel videoları metnin yanında görüntülenebilir. Uygulama hem açık hem de koyu ekran ayarlarını destekler.

Images