کتاب قانون مجازات اسلامی

15
0/5 Votes: 0
Updated
Aug 3, 2022
Size
11.57 MB
Version
15
Requirements
4.4
Downloads
50,000+
Get it on
Google Play

File Click here...

Report this app

Description

کتاب قانون مجازات اسلامی
برنامه کتاب قوانین کیفری و مجازات اسلامی برای قبولی در آزمون وکالت برای شما کاربران عزیز ارائه شده است تا به مرجع کامل قانون جزا و مجازات های کیفری و حقوقی دسترسی داشته باشید.
در برنامه کتاب قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مواد مهم قانون مجازات اسلامی و قانون جزا کیفری برگزیده شده اند که صرفا به طورمستقیم و یا غیر مستقیم، موضوع آزمون وکالت در 17 سال اخیر قرار گرفته شده است.
موضوعات و قوانین مجازات اسلامی که درون برنامه به آن پرداخته شده است عبارتند از کتاب اول کلیات قانون جزا، کتاب دوم حدود قانون مجازات اسلامی و کتاب سوم قانون قصاص، کتاب چهارم قوانین دیات و کتاب پنجم قوانین تعزیرات.

Images