Song Kiếm Loạn Vũ

1.2.6
0/5 Votes: 0
Updated
Nov 5, 2023
Size
329.13 MB
Version
1.2.6
Requirements
5.0
Downloads
500,000+
Get it on
Google Play

File Click here...

Report this app

Description

Võ Lâm xưa nay lưu truyền một câu: "Thiên hạ vạn pháp, đệ nhất Vô Danh, Song Kiếm hợp đủ, ai dám cùng tranh?" ý nói kẻ chiếm được bảo tàng của Vô Danh Lão Nhân thất truyền 200 năm trước sẽ đủ sức xưng bá giang hồ. Manh mối duy nhất để mở được Vô Danh Cốc là cặp Song Kiếm Can Tương – Mạc Tà uy danh hiển hách. Vì một thanh Can Tương Kiếm, thất đại bang phái đã đánh lên tận Quang Minh Đỉnh của Ma Giáo, gây nên một trường huyết chiến vô tiền khoáng hậu. Ngược lại, thanh Mạc Tà Kiếm lại không hề có một manh mối nào.

What's new

Tối ưu hóa hệ thống, Nâng cao trải nghiệm.
Phát triển tính năng mới, sự kiện mới

Images